Sessions fotogràfiques d'ESTUDI I EXTERIOR

SESSIONS FOTOGRÀFIQUES PER A TOTES LES OCASIONS

Els nostres reportatges es caracteritzen per la naturalitat de les fotografies, esperem captar els moments, amb senzillesa, naturalitat i espontaneïtat, busquem fotos que reflecteixin emocions, en diferents situacions.

Més INFORMACIÓ


RESUM DELS PASSOS D'UNA SESSIÓ FOTOGRÀFICA

• Contacte entre fotògraf i persona/es que intervenen en la sessió, saber les vostres necessitats.
•  Pressupost i contracte segons les necessitats acordades.
• Sessió fotogràfica en el lloc i data escollida.
•  Edició de les fotografies.
•  Entrega de les fotografies: fitxers digitals, còpies impreses, i productes fotogràfics, que siguin sol·licitats.

SESSIONS D'EXTERIOR


• Els exteriors són més agraïts, sempre ens sentim millor quan estem a l'aire lliure. Pel que, quan ens manca experiència, en sessions fotogràfiques, sempre recomano exteriors.

• La fotografia en exteriors aporta una frescor i naturalitat de la qual manca la fotografia en estudi, pots mostrar-te més natural davant la càmera, cosa que es reflecteix, i marca la gran diferència.

• Aquests entorns permeten als nens posar naturals, mentre es diverteixen, i és realment en aquests moments en què millor es pot captar la seva bellesa.

• L'encant de l'aire lliure, abraçats de la llum natural, l'entorn el millor escenari per les nostres composicions, riquesa del que ens envolta, aire, arbres, fulles, rius, aigua.

• El valor de les estacions, l'avantatge del fet que cada estació ens proporciona un espai diferent per al mateix lloc, olors que transmeten ben estar.

• Sessions ideals per a retratar amb parella, una estona en família, una passejada al parc, en definitiva activitats que no requereixen estar pendents de la càmera, però permet retratar els protagonistes de forma natural, sense postures forçades.

• Convenient sempre que hi hagi nens. Les sessions en exteriors és sense cap mena de dubte el lloc més apropiat per ells, actuen amb total naturalitat, convertim una sessió fotogràfica en un joc, en què podran córrer i expressar-se al seu aire, sent la forma en què tu els coneixes, ens limitarem a "caçar-los" amb la càmera en els seus millors moments, sens dubte és la millor opció.

MINI SESSIONS RETRAT D'ESTUDI


Cada tipus de fotografia té el seu lloc i la seva pròpia finalitat d'ús.

• La fotografia de carnet per documentacions és específica per identificació personal, té una reglamentació a seguir i complir, deixant de banda l'estètica i gustos personals.

• La fotografia de carnet, no importa com vagis vestit. A la foto de perfil professional, la teva indumentària és important.

• La foto de carnet sempre s'ha de realitzar de front, que sempre és menys agraïda, mentre que la de retrat, es busca el teu "costat bo"

• El fons de la foto de carnet té unes exigències, mentre que la fotografia de perfil professional, podem treballar diferents opcions.

• La foto de carnet és més impersonal, mentre la fotografia de perfil professional o currículum mostres la teva personalitat.

• A la foto de perfil professional, el llenguatge corporal, la postura, forma part de la teva identitat.

• La foto de carnet té unes limitacions amb el cabell, en la foto de perfil professional, podem "jugar" amb ell.

• En la sessió de perfil fotogràfic professional, utilitzem fins a 5 plans fotogràfics, la foto carnet, tan sols té un pla fotogràfic, sempre fontal.

FOTOGRAFIA PER PERFIL PROFESIONAL vs FOTO CARNET


• La fotografia de carnet per documentacions és específica per identificació personal, té una reglamentació a seguir i complir, deixant de banda l'estètica i gustos personals.
• La fotografia de carnet, no importa com vagis vestit. A la foto de perfil professional, la teva indumentària és important.
• La foto de carnet sempre s'ha de realitzar de front, que sempre és menys agraïda, mentre que la de retrat, es busca el teu "costat bo"
• El fons de la foto de carnet té unes exigències, mentre que la fotografia de perfil professional, podem treballar diferents opcions.
• La foto de carnet és més impersonal, mentre la fotografia de perfil professional o currículum mostres la teva personalitat.
• A la foto de perfil professional, el llenguatge corporal, la postura, forma part de la teva identitat.
• La foto de carnet té unes limitacions amb el cabell, en la foto de perfil professional, podem "jugar" amb ell.
• En la sessió de perfil fotogràfic professional, utilitzem fins a 5 plans fotogràfics, la foto carnet, tan sols té un pla fotogràfic, sempre fontal.
• Més informació sobre sessions de fotografia de carnet >> aqui <<

SESSIONS FOTOGRÀFIQUES, IDEAL PER ...


• Individual: book fotogràfic personal. Per Xarxes socials , bloc personal.
• Parella: Crear un bon record amb la teva parella.
• Grup: Reunió de familiars, amics.
• Actors: Actors, models, ballarins, cantants, etc.
• Perfils professionals: Per currículum i xarxes socials.

CONTRACTA

 

En totes les nostres sessions fotogràfiques realitzem un contrata:

 

DADES DEL SERVEI CONTRACTAT

El client ha contractat a Joan Ferrer Fotografia, els seus serveis fotogràfics. El client consta que és coneixedor del servei, temps de cobertura de la sessió, entrega de materials, el tipus de sessió, l'hora, el lloc de la sessió fotogràfica i que s'esmenta explícitament en aquest contracte i/o en el pressupost. No s'inclou altra feina que no sigui la indicada en el pressupost signat, en cas de necessitar altres feines seran pressupostades a part.

 

ESTIL FOTOGRÀFIC DEL FOTÒGRAF.

El client és coneixedor de l'estil del fotògraf, i accedeix a realitzar la sessió fotogràfica sota aquest estil fotogràfic propi.

 

ESPAIS PROHIBITS O AMB ACCÉS CONTROLAT

A proposta del client de realitzar sessions fotogràfiques de, o en espais que, tinguin alguna mena de taquilla o restricció per accedir al lloc, serà el mateix client, l'encarregat de tramitar els permisos i abonar els passis necessaris, inclòs pel fotògraf, per tal d'accedir al lloc.

El client, sota firmant, accepta i declara que els llocs de la sessió són autoritzats, lliures de drets d'imatge, copyright i l'entrada és totalment lliure, o bé ha tramitat, abonat i obtingut els permisos oportuns per tal de poder accedir al lloc. No es realitzaran fotografies de llocs sense les autoritzacions pertinents i abonades les possibles entrades per tal d'accedir al lloc, així com de llocs o situacions perilloses.

 

CANCEL·LACIÓ - AJORNAMENTS

- En el cas de cancel·lació de la sessió, per part del client, es retornarà el 20% de la paga i senyal de la sessió, en excepció de: malaltia, accident o mort; que en aquest cas serà retornada el 50% de la paga i senyal o bé, s'intentarà canviar la data de la sessió a condició de la pròxima data de disponibilitat del fotògraf i el client, menys en cas de mort. Qualsevol acord serà indicat, escrit i signat, com annexa d'aquest pressupost-contracte, amb còpia i acceptació de les dues parts.

- En cas que la sessió no es pugui realitzar per inclemències del temps, la sessió s'ajornarà, a condició de la pròxima data de disponibilitat del fotògraf i del client.

- En el cas que el fotògraf no pugui realitzar la sessió per causa major s'avisarà al client, en la màxima brevetat possible, buscant nova data per la sessió. De no ser possible es retornaran el 100% dels diners.

 

ACCIDENTS I CONTRATEMPS AMB EL MATERIAL FOTOGRÀFIC

En el remot cas que el fotògraf patís un robatori, o accidentalment és produís una avaria tècnica, amb conseqüència de la pèrdua o deteriorament total o parcial del reportatge fotogràfic. De mutu acord es repetirà novament la sessió, sense facturar una nova sessió al client.

 

PUNTUALITAT

Per tal de garantir el bon funcionament de la sessió es prega puntualitat, el fotògraf es guarda el dret a allargar o no la sessió fotogràfica, sense compensació de cap mena, depenent dels compromisos que tingui per aquell dia.

 

EDICIÓ I LLIURAMENT DEL REPORTATGE FOTOGRÀFIC.

- A Joan Ferrer Fotografia, treballem dos tipus d'edició fotogràfica: edició i correcció de llums, o edició creativa. Aquests dos estils ja han estat exposats i explicats al client, ensenyant mostres de cada estil d'edició.

- Les fotografies resultants de la sessió, sense editar, seran numerades i exposades via web del fotògraf, amb accés privat, per tal que el client pugui escollir les que més l'hi agradin, i posteriorment editades. El client farà arribar al fotògraf, preferiblement per e-mail, o whatsapp, però sempre per escrit, un llista de les fotografies escollides.

- Primer es realitzaran les imatges escollides per edició i correcció de llums, dins dels 30 dies laborables següents a la recepció de la llista de fotografies escollides.

- Seguidament, si són sol·licitades, es realitzaran les imatges amb estil d'edició creativa. En ser més elaborades, no ens permet determinar un termini exacte de lliurament.

- Una vegada acabats els treballs d'edició, les fotografies digitals, es lliuraran en fitxers (jpg) i/o en còpies impreses, cosa que queda reflectit en el pressupost. Els fitxers (jpg) escollits i editats (segons l'estil contractat) es lliuraran en una memòria USB o seran enviats per wetransfer.

- Sols es lliuraran les fotografies (editades) que el client hagi escollit i en definitiva comprat. En cap cas estan disponibles els negatius digitals (RAW), ni cap mena d'imatge sense editar.

- Els treballs de foto decoració, àlbums fotogràfics, etc., poden ser realitzats per a tercers, i estem sotmesos als seus terminis de lliurament, que aquí i ara no podem determinar.

- El fotògraf no es compromet a conservar les imatges resultants de la sessió, així com les imatges editades, menys duran el període de compliment de les tasques contractades.

 

URGÈNCIES

El client notificarà al fotògraf les possibles urgències relacionades amb la sessió fotogràfica, abans de formalitzar el contracte , i en definitiva abans de la sessió. No es realitzarà, ni reconeixerà cap mena d’urgència, que no sigui indicada explícitament en aquest contracta/pressupost, així com altres peticions, o modificacions, que seran pressupostades i tractades a part.

 

ANNEXOS A LA SESSIÓ FOTOGRÀFICA

Amb aquest contracte, existeix i és requerit el / els següents annexa/es:

- Autorització explícita de participació en la sessió fotogràfica i drets d'imatge de menors. NO

- Acord annexa d'ajornament (canvi de data), de la sessió fotogràfica. NO

- Fins a la data del contracta, no és necessari cap annexa.

És imprescindible aquests annexos, per tal de realitzar la sessió de fotogràfica.

 

DADES DE LA SESSIÓ O ESDEVENIMENT

 

DADES DEL CLIENT RESPONSABLE CONTRACTANT I FACTURACIÓ.

Nom i cognoms: NO_INFORMAT DNI: NO_INFORMAT

Adreça: NO_INFORMAT Població: NO_INFORMAT

Telèfon de contacte: NO_INFORMAT WhatsApp: NO_INFORMAT

e-mail: NO_INFORMAT

 

SOBRE LA SESSIÓ FOTOGRÀFICA

 

Lloc on es realitzarà la sessió fotogràfica o esdeveniment: NO_INFORMAT

Data i hora de la sessió fotogràfica: NO_INFORMAT Hora d'inici: NO_INFORMAT.

Tipus de sessió fotogràfica: Celebració familiar.

Quantitat de fotografies: Indicat en la pàgina 3, pressupost.

Temps previst de la sessió o esdeveniment: Indicat en la pàgina 3, pressupost.

Lliurament de fitxers jpg: Indicat en la pàgina 3, pressupost

 

DRETS D'AUTOR I ÚS DE LES IMATGES

 

DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES.

La cessió de drets d'imatge i d'autor per part de model / s i fotògraf seran els següents:

 

A. El client, autoritza a :

1. Publicar les fotos a la seva web o xarxa social personal pròpia - SI

2. Publicar les fotos a webs o xarxes socials no personals (agències de models, o bancs de fotos.) - NO

3. Exposar les fotos al seu aparador, estudi i / o books de mostra botiga - SI

4. Publicar les fotos a mitjans de comunicació - NO

 

B. El fotògraf, autoritza a :

1. Publicar les fotos a la seva web o xarxa social personal - SI

2. Publicar les fotos a webs o xarxes socials no personals (agències de models, o bancs de fotos.) - NO

3. Exposar les fotos al seu domicili privat - SI

4. Publicar les fotos a mitjans de comunicació, de qualsevol mena – NO

 

C. Queda totalment prohibida:

1. A les dues parts (client i fotògraf): La distribució, venda, lloguer o préstec de les fotografies realitzades a la present sessió, en un suport tangible o intangible, o mitjançant qualsevol altra forma, excepte consentiment exprés de les dues parts, sempre per escrit.

2. Al client: La transformació, edició, modificació o aplicació de filtres a les fotografies resultants de la sessió, excepte consentiment per escrit explícit per part del fotògraf.

 

D. Persones d'última hora.

1. El client es fa responsable de permisos i drets d'imatge de persones que es puguin afegir despès de la signatura del contracte.

 

ANOTACIONS I ACLARIMENTS CONTRACTE.

No es disposa de cap anotació extra.

 

 

Copyright (c) 2017 Joan Ferrer Fotografia