Nº de fotos PREU PAC 1 FOTO DE CARTERA
2 12.10 GRATIS
4 12.40 GRATIS
6 13.10 GRATIS
8 13.25 GRATIS
10 13.35 GRATIS
12 13.50 GRATIS
14 13.70 GRATIS
16 13.80 GRATIS
18 14.10 GRATIS
20 14.30 GRATIS
EXTRES PVP € 1 FOTO DE CARTERA
Foto final extra Preu pac GRATIS
Entrega fitxer jpg amb fotos impreses GRATIS -
Entrega fitxer jpg sense fotos impreses 12 -
PERSONA AGRAGADA PVP -
Preu fins a 2 persones +9 -
Preu fins a 4 persones +15
Foto extra editada (Preu unitat) 7.85
-
Descripció persona agregada: APARTAT AJUDA >> PERSONA AGREGADA