COM FER COMANDES ONLINE


ENVIAR FOTOS DIGITALS PER IMPRIMIR

• Mides petites:  en general mides 10x15cm., 13x18cm., 15x20cm., i en molts casos fins a 20x30 cm., es pot utilitzar qualsevol sistema d'enviament, Whatsapp, Directe o Wetransfer.

Mides grans (Pòsters): Mides superiors a 20x30 cm. imprescindible l'enviament per Directe o Wetransfer.

• Fotos de diferents mides:  enviar les fotos dins de carpetes, i la mida és el nom de la carpeta. Enviament: Directe o Wetransfer.

• Tires fotomaton: si desitgeu fotos en concret per cada tira, imprescindible enviar carpetes amb les fotografies que corresponen a cada tira. Enviament: Directe o Wetransfer.
CALENDARIS

•  Foto concreta per cada mes: enviar les fotos dins de carpetes, i cada mes de l'any és el nom de la carpeta o canviar nom dels fitxers pel nom del mes de l'any que desitgem. Enviament Directe o Wetransfer.

•  Foto indiferent per cada mes: utilitza qualsevol sistema d'enviament, Whatsapp, Directe o Wetransfer.

ÀLBUMS DE FOTOS

•  Fotos concreta per cada pàgina o plec: Per cada pàgina o plec, crearem una carpeta i dins coloquem les fotos. El nom de la carpeta serà en número de pàgina o plec. Enviament Directe o Wetransfer.

•  Fotos sense ordre per cada pàgina o plec: utilitza qualsevol sistema d'enviament, Whatsapp, Directe o Wetransfer.

FOTO DECORACIÓ

• Foto decoració en general: Les fotografies utilitzades per decoració s'aconsella l'enviament per Directe o Wetransfer.