Joan Ferrer fotografia

COM FER COMANDES ONLINE


REVELAT DE FOTOS

FOTOS DIGITALS PER IMPRIMIR

• MIDES PETITES: en general mides 10x15cm., 13x18cm., 15x20cm., es pot utilitzar qualsevol sistema d'enviament, Whatsapp, Directe o Wetransfer.

• MIDES GRANS: Mides iguals o superiors a 20x30 cm. imprescindible l'enviament per Directe o Wetransfer.

• FOTOS DE DIFERENTS MIDES: enviar les fotos dins de carpetes, i la mida és el nom de la carpeta. Enviament: Directe o Wetransfer.

• TIRES FOTOMATÓN: si desitgeu fotos en concret per cada tira, imprescindible enviar carpetes amb les fotografies que corresponen a cada tira. Enviament: Directe o Wetransfer.

FOTO DECORACIÓ

FOTO DECORACIÓ

• FOTO DECORACIÓ EN GENERAL: Les fotografies utilitzades per decoració s'aconsella l'enviament per Directe o Wetransfer.

ÀLBUMS DE FOTOS


ÀLBUMS DE FOTOS

•  FOTOS CONCRETES PER CADA PÀGINA O PLEC: Per cada pàgina o plec, crearem una carpeta i dins coloquem les fotos. El nom de la carpeta serà en número de pàgina o plec. Enviament Directe o Wetransfer.

•  FOTOS SENSE ORDRE DE PÀGINA O PLEC: utilitza qualsevol sistema d'enviament, Whatsapp, Directe o Wetransfer.

CALENDARIS


CALENDARIS

•  FOTO CONCRETA PER CADA MES: enviar les fotos dins de carpetes, i cada mes de l'any és el nom de la carpeta o canviar nom dels fitxers pel nom del mes de l'any que desitgem. Enviament Directe o Wetransfer.

•  FOTO INDIFERENT PER CADA MES: pots utilitzar qualsevol sistema d'enviament, Whatsapp, Directe o Wetransfer.