PETICIÓ ENVIADA CORRECTAMENT
$nom
Hem enviat una còpia a l'email: $email