Revelat de carrets de fotos

Revelat de carrets de fotos

Informació general:

• Revelat amb fitxers jpg, sense còpies .

• Revelat de carrets color C41

• Revelat de carrets BN C41

• Primeres còpies: Paper Brillant o Luster (Mate)


• Revelat 135 C41
• Revelat de carrets color.
• Revelat de carrets BN C41
• Revelat amb còpies de paper.
• Revelat sense còpies de paper.
• Sols revelat, sense còpies, ni fitxers jpg.
• Revelat amb fitxers jpg, sense còpies .
• Còpies en paper brillant o luster.

PAPER FOTOGRÀFIC


PRIMERES CÒPIES: Paper Brillant o Luster (Mate), indicar el tipus de paper, per defecte, si no és diu el contrari s'entrega brillant.

SEGONES CÒPIES: disposem de dos tipus de revelat, professional (paper luster) o amateur (Mate o Brillant)

SEGONES CÒPIES

SEGONES CÒPIES
Les segones còpies estan formades per dues parts: captura + impressió.

CAPTURA O DIGITALITZACIÓ
- Carret sencer: el preu serà el preu de còpia + 0,2€ per fotografia.
- Fotos saltejades: el preu serà el preu de còpia + 1€ per fotografia.

PREU IMPRESSIÓ CÒPIA
Els preus d'impressió seran els indicats a "imprimir fotos professional" i imprimir fotos econòmic"

INFORMACIÓ SOBRE LES TARIFES

INFORMACIÓ AMPLIADA DE LES TARIFES
- Revelat sense còpies + fitxers 4 mb: Revelat del carret i enviem els fitxers jpg a 4Mb.
- Revelat sense còpies + fitxers 16 mb: Revelat del carret i enviem els fitxers jpg a 16Mb.

- Revelat amb còpies + fitxers 4 mb: Revelat del carret, copies en paper i enviem els fitxers jpg a 4Mb.
- Revelat amb còpies + fitxers 16 mb: Revelat del carret, copies en paper i enviem els fitxers jpg a 16Mb.

- Revelat + còpies (sumar nombre de còpies): Revelat del carret, mes preu còpies en paper.
  Exemple: carret de 24 fotos. Revelat + 24 còpies 10x15= 6,40+12= 18,40€

- Revelat sense còpies (sols revelat): Entrega del carret revelat. Sense còpies ni fitxers.
- Revelat sense exposar o velat: En cas que el carret estigui velat o sense exposar (sense fotos).

REVELATGE
- El revelatge fotogràfic és el procés que es duu a terme perquè la imatge latent present en la placa o pel·lícula fotogràfica o es faci visible.

CÒPIA o FOTO IMPRESA
- La còpia fotogràfica és un procediment fotogràfic que permet obtenir còpies en paper a partir d'una pel·lícula fotogràfica, si es realitzen a continuació del revelatge s'anomenen primeres còpies.