calculadora PREUS FOTOS ECONÒMIQUES


Import fotos extra

fotos 10x15 i 15x10cm


Número de fotos
Preu per quantitats
Preu TOTAL
Import fotos extra

fotos 20x15 i 15x20cm


Número de fotos
Preu per quantitats
Preu TOTAL
Import fotos extra
Els preus indicats són preus d'impressió de les fotografies, QUALSEVOL MENA DE TREBALL que tinguem de realitzar (correcció de llums, redimensionar, encaixar, etc.) es cobrarà com a servei a part del preu de la impressió.