CALIBRATGE DEL MONITOR

• Tot sovint escoltem el següent comentari: les fotos impreses, són diferents del que veig a l'ordinador o al meu Smartphone. Si sou dels "afectats" llegiu atentament les següents, línies.

• És molt important el calibratge del monitor, per tal d'obtenir resultats satisfactoris en les nostres impressions fotogràfiques.

• La falta, o mal calibratge del monitor  ( o pantalla ) provoca visionats no fidels de les imatges, si ajustem el monitor perquè les nostres fotografies es vegin bé, ( o al nostre gust ) estem falsejant la realitat, traduint-se en una impressió defectuosa.

• Els smartphone i tablets, en general,  no presenten les imatges d'una forma fidel i correcte amb la realitat, que habitualment es tradueixen en desviacions de tonalitats de color i il·luminacions.

• Mai ajustar brillo, contrast i la resta dels paràmetres al nostre gust, aquest sistema falseja la imatge i en conseqüència les impressions de les fotografies no concorden amb el que veiem en el monitor.

• Asseguri que el sol no incideixi directament sobre el seu monitor, ni provoqui brillantors, ni contrallums.

• Revisi que el seu monitor té una configuració adequada: Gamma: 2,2, Lluminositat: 90-120 candeles p / m², i temperatura de color: 5000 kelvin

• A internet es pot tovar informació fidel de com ajustar un monitor de forma correcta, així com de les diferents formes de calibratge, sense despeses de hardware, destaquen dues aplicacions per ajustar un monitor: Calabrize i quickgamma, important llegir i entendre la informació, així com fer-ho correctament. No cal dir que la qualitat fotogràfica del monitor és molt important per obtenir òptims resultats, no una marca de renom és sinònim de fidelitat.

• El que s'ha exposat anteriorment, és millor que no tenir calibrat o tenir mal ajustat el monitor, en qualsevol cas la millor solució és realitzar-ho per hardware.

• L'habitual problema d'un mal ( o falta de ) calibratge és que la foto impresa resultant és diferent del que hem vist en el  monitor.

• Un calibrat i/o ajust de monitor (pantalla), no assegura una perfecció en la fidelitat de la fotografia final impresa, cada monitor "interpreta" les imatges a la forma que ha estat dissenyat. Amb un calibrat o ajust, el que fem és obtenir una "aproximació" de fidelitat. En el mercat existeixen monitors específics per al tractament de fotografia, els quals si aporten una major fidelitat.

IMPORTANT
Cal indicar que en el nostre sistema de treball en la impressió digital de les fotografies, no alterem cap paràmetre en les imatges, no realitzen cap ajust de color, llums, contrast, etc., pel que les nostres impressions són transparents al que el client ens proporciona.

Si una fotografia, és més clara o més fosca, o té desviacions de color, al que el client veu en el seu monitor, és que el fitxer ja aportava aquesta desviació.

TIPUS DE FITXER I RESOLUCIÓ
FOTOGRAFIA - TARGETES DE VISITA I TARGETONS - PRODUCTES PERSONALITZATS

TIPUS DE FITXER I RESOLUCIÓ

• Tipus de fitxers acceptats per ser impresos:  JPEG (jpg), png, TIFF o PSD acoblat o combinat, no multicapa.

• Resolució apropiada per obtenir bona qualitat d'impressió fotogràfica: resolució ideal entre 240 - 360 ppp , normalitzat a  300 ppp, encara que a 180ppp pot ser acceptable per obtenir qualitat acceptable.

• Per norma treballem a 300ppp, els fitxers que estiguin a una altra resolució, provoquen alteracions en les mides reals de la impressió així com la qualitat final de la imatge. Per aquest motiu preguem que ens sigui indicat si la resolució és diferent de 300ppp, No ens fem responsables de fallides d'impressions per aquest motiu. PREGUEM QUE ENS SIGUI INDICAT SI LA RESOLUCIÓ ÉS DIFERENT DE 300ppp.

• ESPAI I PERFIL DE COLOR
     Mode de color: RGB
     Perfil de color: Adobe 1998, o sRGB

• PROFUNDITAT DE COLOR: acceptat 8 / 16 bits

• Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt justos de la vora de la imatge, es recomana deixar 8 - 10mm. en els targetons, i de 4 - 6 mm. en les targetes de visita. Si no se segueix aquesta recomanació provocarà talls en part de la imatge o textos. Les vores acabades amb un marc prim de color no és aconsellable, és preferible acabar amb un color llis i uniforme, al realitzar el tall de les targetes pot provocar desigualtats d'aquestes línies.

• El fet de no seguir aquestes indicacions provocarà alteracions en les feines, i no ens fem responsables del resultat.

SABER SI LA MEVA IMATGE TÉ QUALITAT SUFICIENT
• Si tens dubtes de si la teva foto té una mida suficient perquè quedi bé en el producte, envia'ns la imatge i nosaltres et farem saber si és correcta per la necessitat del treball.

Taula orientativa per impressió a 300ppp

15x10cm    1795x1205px
20x15cm    2398x1795px
18x13cm    2126x1535px
25x20cm    2953x2362px
30x20cm    3543x2362px
40x30xm    4724x3543px
A TENIR EN COMPTE
• El fet de no tenir present les indicacions que s'han exposat, el resultat final de la impressió fotogràfica es veurà afectada en la distorsió de colors, il·luminacions i/o altres falles o desviacions de qualitat,  i no ens fem responsables dels resultats obtinguts.

• No acceptarem en cap cas imatges multicapa, el client ens lliurarà la imatge ja acoblada o combinada.
Si et sorgeixen dubtes o tens algun problema pots consultar el nostre apartat d'ajuda  i de preguntes freqüents, i si així i tot no has resolt els teus dubtes posa't en contacte amb nosaltres i t'atendrem al més aviat possible.
Copyright (c) 2017 Joan Ferrer Fotografia

Joan Ferrer Fotografia