Característiques fotogràfiques

Informació sobre visionat i resol·lucions
CALIBRATGE DE MONITOR
monitor - pantalla
És molt important el calibratge del monitor, per tal d'obtenir resultats satisfactoris en les nostres impressions fotogràfiques.

La falta, o mal calibratge del monitor o ( pantalla ) provoca visionats no fidels de les imatges, si ajustem el monitor perquè les nostres fotografies es vegin bé, ( o al nostre gust ) estem falsejant la realitat, traduint-se en una impressió defectuosa.

Els smartphone, en general, no presenten les imatges d'una forma fidel i correcte amb la realitat, que habitualment es tradueixen en desviacions de tonalitats de color i il·luminacions.

Mai ajustar brillo, contrast i la resta dels paràmetres al nostre gust, aquest sistema falseja la imatge i en conseqüència les impressions de les fotografies no concorden amb el que veiem en el monitor.

A internet es pot tovar informació fidel de com ajustar un monitor de forma correcta, així com de les diferents formes de calibratge, sense despeses de hardware, destaquen dues aplicacions per ajustar un monitor: Calabrize i quickgamma, important llegir i entendre la informació, així com fer-ho correctament. No cal dir que la qualitat fotogràfica del monitor és molt important per obtenir òptims resultats, no una marca de renom és sinònim de fidelitat.

El que s'ha exposat anteriorment, és millor que no tenir calibrat o tenir mal ajustat el monitor, en qualsevol cas la millor solució és realitzar-ho per hardware.

L'habitual problema d'un mal (o falta de) calibratge és que la foto impresa resultant és diferent del que hem vist en el monitor.
TIPUS DE FITXERS
fitxers correctes
Tipus de fitxers acceptats per ser impresos:

JPEG (jpg), png, TIFF o PSD acoblat o combinat, no multicapa.

RESOLUCIÓ APROPIADA
Resolució ideal entre 240 - 360 ppp , encara que a 180ppp pot ser acceptable per obtenir bona qualitat.

Espai de color i perfil
Mode de color: RGB
Perfil de color: Adobe 1998

Profunditat de color
Acceptat 8 / 16 bits
A TENIR EN COMPTE
alerta !!
El fet de no tenir present les indicacions que s'han exposat, el resultat final de la impressió fotogràfica es veurà afectada en la distorsió de colors, il·luminacions i/o altres falles de qualitat, i no ens fem responsables dels resultats obtinguts.

No acceptarem en cap cas imatges multicapa, el client ens lliurarà la imatge ja acoblada o combinada.

CONTACTE FOTOGRAFIA
C/ Ramon Iglesias, 2-4
08242 MANRESA
Barcelona
Tel:  938770902

UPS - ATENCIÓ AL CLIENT
91 745 64 00


HORARI
Dill. - Div.: 9:30 - 13 | 16:30 - 20 h
Diss.: 10 - 13h
ENVIAMENT PER WETRANSFER
FORMULARI DE CONTACTE
PAGANTS SEGUR PAYPAL
LOCALITZA PAQUETS UPS
WHATSAPP
TARGETA DE VISITA
INSTAGRAM
Copyright (c) 2017 Joan Ferrer Fotografia