Joan Ferrer Fotografia

Manuals per producte

Àlbum de fotos Spiralis DIY

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "COLLAGE", escollir les imatges per incloure en la pàgina de l'àlbum, prémer "PRÓXIMO", a "DISEÑO" escollir "PROPORCIÓN", (veure anotació de proporció), acceptar proporció, escollir la distribució de les imatges, en "BORDE" ajustar la seva amplada i curvatura de les cantonades, s'aconsella una amplada de vora d'entre 20-25, es pot modificar la posició de les imatges dins dels requadres.

Crea una composició d'imatges, per cada pàgina de l'àlbum Spiralis.
Àlbum 20x20 cm.

Relació d'aspecte (proporció)

Àlbum 20x15 cm.
Àlbum 15x15 cm.
Àlbum 15x10 cm.
Àlbum 25x20 cm.

¿ Com confeccionar un àlbum de fotos Spiralis ?

Punts de llibre DIY

Configuració per confeccionar punts de llibre.

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "COLLAGE", escollir la o les imatges per incloure en el punt de llibre, a "PROPORCIÓN" escollir f , es recomana no escollir "BORDES", per tal de que la imatge quedi a rant del punt de llibre, afegit text i elements decoratius al teu gust. Ja tens preparat el teu punt de llibre per guardar.

Relació d'aspecte (proporció)

Imants DIY

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "COLLAGE", escollir la o les imatges per incloure en l'imant, a "PROPORCIÓN" escollir la proporció segons mida que es desitgi l'imant, es recomana no escollir "BORDES", per tal que la imatge quedi arran del punt de llibre, afegit text i elements decoratius al teu gust. Ja tens preparat el teu imant personalitzat.

Relació d'aspecte (proporció)

Configuració per confeccionar punts de llibre.

Imant 8x8 cm.
Imant 6x6 cm.
Imant 4,5x3 cm.
Imant 7,5x5 cm.
Imant 13,5x9 cm.
Imant 10x15 cm.
Imant 7,5x10 cm.
Imant 13x9,75 cm.
Imant 8x4,5 cm.
Imant 6x3,5 cm.

Dissent de tasses amb smartphone

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "COLLAGE", escollir la o les imatges per incloure en la tassa, a "PROPORCIÓN" escollir f , es recomana no escollir "BORDES", per tal de que la imatge quedi a rant del punt de llibre, afegit text i elements decoratius al teu gust. Ja tens preparat el teu punt de llibre per guardar.

Configuració per confeccionar tasses

Relació d'aspecte (proporció)

Espai personalitzable 210x 78mm.

Fotos Polaroid i Instagram DIY

Configuració per confeccionar tasses

Relació d'aspecte (proporció)

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "COLLAGE", escollir la imatge, a "PROPORCIÓN" escollir 1:1, es recomana no escollir "BORDES", per tal de que la imatge quedi a rant, afegit text i elements decoratius al teu gust. Ja tens preparada la teva foto polaroid per guardar.
Foto polaroid: 10 x 12,5 cm
Imatge polaroid: 9 x 9 cm
Imatge Instagram: 10 x 10 cm

Tira fotomato DIY

Configuració per confeccionar tires fotomato

Relació d'aspecte (proporció)

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "COLLAGE", escollir una imatge per incloure en la tira fotomato, a "PROPORCIÓN" escollir 1:1, es recomana no escollir "BORDES", per tal de que la imatge quedi a rant, afegit text i elements decoratius al teu gust. Prepara 4 imatges per la tira fotomato.

Crea quatre imatges, per cada tira fotomato.
Mida imatges: 4,5 x 4,5 cm

Configuració per confeccionar targetes de visita

Relació d'aspecte (proporció)

Targetes de visita DIY

Obrir l'app "Creador de Collages", seleccionar "Estilolibre", escollir una imatge qualsevol, "PRÓXIMO", polsar sobre imatge, polsar sobre símbol de la creu, part superior esquerra, per borrar la imatge, "FONDO" per escollir el color del fons, "PROPORCIÓN" 3:2, confirmar, seleccionar text i escriurem per exemple nom, confirmar, si el fons és blanc, polsar paleta de color i canviar el color del text (negra), confirmar, inserir cada línia de text de la mateixa forma, en finalitzar, "GUARDAR"
Targeta de visita: 85 x 55 mm

A a

Paleta de color

Tipus de lletre

ADREÇA POSTAL
C/ Ramon Iglesias, 2 - 4
08242 MANRESA
BARCELONA
HORARI
Dill.-Div. 9,30 - 13 y 16,30 - 20
Diss.: 10 - 13
Apartats
Contacte